So sánh sản phẩm
Công ty Cổ phần Hệ Thống Sàn Tường Việt Nam

Danh mục sản phẩm

Sutra

 • Sàn gỗ SUTRA 12mm-LH620

  Sàn gỗ SUTRA 12mm-LH620

  THÔNG SỐ KỸ THUẬT: + Tiêu chuẩn: Cấp độ AC3, E1, Class 31 + Bề mặt: Sần trống trơn (Texture Surface). Ôxít nhôm(Melamine) chống cháy, chống trầy xước. Hèm khoá Click2Click + Kích thước: 1215 x 196 x 8.3mm. 1H/10T/2.3814m2

  Liên hệ

 • Sàn gỗ SUTRA 12mm-LH 620

  Sàn gỗ SUTRA 12mm-LH 620

  THÔNG SỐ KỸ THUẬT: + Tiêu chuẩn: Cấp độ AC3, E1, Class 31 + Bề mặt: Sần trống trơn (Texture Surface). Ôxít nhôm(Melamine) chống cháy, chống trầy xước. Hèm khoá Click2Click + Kích thước: 1215 x 196 x 8.3mm. 1H/10T/2.3814m2

  Liên hệ

 • Sàn gỗ SUTRA 12mm-LH808

  Sàn gỗ SUTRA 12mm-LH808

  THÔNG SỐ KỸ THUẬT: + Tiêu chuẩn: Cấp độ AC3, E1, Class 31 + Bề mặt: Sần trống trơn (Texture Surface). Ôxít nhôm(Melamine) chống cháy, chống trầy xước. Hèm khoá Click2Click + Kích thước: 1215 x 196 x 8.3mm. 1H/10T/2.3814m2

  Liên hệ

 • Sàn gỗ SUTRA 12mm-LH252

  Sàn gỗ SUTRA 12mm-LH252

  THÔNG SỐ KỸ THUẬT: + Tiêu chuẩn: Cấp độ AC3, E1, Class 31 + Bề mặt: Sần trống trơn (Texture Surface). Ôxít nhôm(Melamine) chống cháy, chống trầy xước. Hèm khoá Click2Click + Kích thước: 1215 x 196 x 8.3mm. 1H/10T/2.3814m2

  Liên hệ

 • Sàn gỗ SUTRA 12mm-LH186

  Sàn gỗ SUTRA 12mm-LH186

  THÔNG SỐ KỸ THUẬT: + Tiêu chuẩn: Cấp độ AC3, E1, Class 31 + Bề mặt: Sần trống trơn (Texture Surface). Ôxít nhôm(Melamine) chống cháy, chống trầy xước. Hèm khoá Click2Click + Kích thước: 1215 x 196 x 8.3mm. 1H/10T/2.3814m2

  Liên hệ

 • Sàn gỗ SUTRA 12mm-LH682

  Sàn gỗ SUTRA 12mm-LH682

  THÔNG SỐ KỸ THUẬT: + Tiêu chuẩn: Cấp độ AC3, E1, Class 31 + Bề mặt: Sần trống trơn (Texture Surface). Ôxít nhôm(Melamine) chống cháy, chống trầy xước. Hèm khoá Click2Click + Kích thước: 1215 x 196 x 8.3mm. 1H/10T/2.3814m2

  Liên hệ

 • Sàn gỗ SUTRA 12mm-LH 801

  Sàn gỗ SUTRA 12mm-LH 801

  THÔNG SỐ KỸ THUẬT: + Tiêu chuẩn: Cấp độ AC3, E1, Class 31 + Bề mặt: Sần trống trơn (Texture Surface). Ôxít nhôm(Melamine) chống cháy, chống trầy xước. Hèm khoá Click2Click + Kích thước: 1215 x 196 x 8.3mm. 1H/10T/2.3814m2

  Liên hệ

 • Sàn gỗ SUTRA 8mm LH60

  Sàn gỗ SUTRA 8mm LH60

  THÔNG SỐ KỸ THUẬT: + Tiêu chuẩn: Cấp độ AC3, E1, Class 31 + Bề mặt: Sần trống trơn (Texture Surface). Ôxít nhôm(Melamine) chống cháy, chống trầy xước. Hèm khoá Click2Click + Kích thước: 1215 x 196 x 8.3mm. 1H/10T/2.3814m2

  Liên hệ

 • Sàn gỗ SUTRA 12mm-LH 860

  Sàn gỗ SUTRA 12mm-LH 860

  THÔNG SỐ KỸ THUẬT: + Tiêu chuẩn: Cấp độ AC3, E1, Class 31 + Bề mặt: Sần trống trơn (Texture Surface). Ôxít nhôm(Melamine) chống cháy, chống trầy xước. Hèm khoá Click2Click + Kích thước: 1215 x 196 x 8.3mm. 1H/10T/2.3814m2

  Liên hệ

 • Sàn gỗ SUTRA 12mm-LH102

  Sàn gỗ SUTRA 12mm-LH102

  THÔNG SỐ KỸ THUẬT: + Tiêu chuẩn: Cấp độ AC3, E1, Class 31 + Bề mặt: Sần trống trơn (Texture Surface). Ôxít nhôm(Melamine) chống cháy, chống trầy xước. Hèm khoá Click2Click + Kích thước: 1215 x 196 x 8.3mm. 1H/10T/2.3814m2

  Liên hệ

 • Sàn gỗ SUTRA 12mm-LH 102

  Sàn gỗ SUTRA 12mm-LH 102

  THÔNG SỐ KỸ THUẬT: + Tiêu chuẩn: Cấp độ AC3, E1, Class 31 + Bề mặt: Sần trống trơn (Texture Surface). Ôxít nhôm(Melamine) chống cháy, chống trầy xước. Hèm khoá Click2Click + Kích thước: 1215 x 196 x 8.3mm. 1H/10T/2.3814m2

  Liên hệ

 • Sàn gỗ SUTRA 12mm-LH 280

  Sàn gỗ SUTRA 12mm-LH 280

  THÔNG SỐ KỸ THUẬT: + Tiêu chuẩn: Cấp độ AC3, E1, Class 31 + Bề mặt: Sần trống trơn (Texture Surface). Ôxít nhôm(Melamine) chống cháy, chống trầy xước. Hèm khoá Click2Click + Kích thước: 1215 x 196 x 8.3mm. 1H/10T/2.3814m2

  Liên hệ