So sánh sản phẩm
Công ty Cổ phần Hệ Thống Sàn Tường Việt Nam

Danh mục sản phẩm

Quickstyle

 • Sàn gỗ QuickStyle QS102 808x130x12mm

  Sàn gỗ QuickStyle QS102 808x130x12mm

  Qui cách sàn gỗ QuickStyle QB101: 808x130x12mm Chỉ số chất lượng của sàn gỗ: - Bề mặt bóng kính - Cốt gỗ chống ẩm tốt, chịu tải lớn. - Bề mặt chống xước, chống bám bẩn, chống cháy, chống ăn mòn của hóa chất sử dụng trong gia đình  - Vân gỗ sắc nét hơn các dòng sản phẩm tương đương.

  Liên hệ

 • Sàn gỗ QuickStyle QNS818 808x130x12mm

  Sàn gỗ QuickStyle QNS818 808x130x12mm

  Qui cách sàn gỗ QuickStyle QB101: 808x130x12mm Chỉ số chất lượng của sàn gỗ: - Bề mặt bóng kính - Cốt gỗ chống ẩm tốt, chịu tải lớn. - Bề mặt chống xước, chống bám bẩn, chống cháy, chống ăn mòn của hóa chất sử dụng trong gia đình  - Vân gỗ sắc nét hơn các dòng sản phẩm tương đương.

  Liên hệ

 • Sàn gỗ QuickStyle QNS816 808x130x12mm

  Sàn gỗ QuickStyle QNS816 808x130x12mm

  Qui cách sàn gỗ QuickStyle : 808x130x12mm Chỉ số chất lượng của sàn gỗ: - Bề mặt bóng kính - Cốt gỗ chống ẩm tốt, chịu tải lớn. - Bề mặt chống xước, chống bám bẩn, chống cháy, chống ăn mòn của hóa chất sử dụng trong gia đình  - Vân gỗ sắc nét hơn các dòng sản phẩm tương đương.

  Liên hệ

 • Sàn gỗ QuickStyle QNB616 808x130x12mm

  Sàn gỗ QuickStyle QNB616 808x130x12mm

  Qui cách sàn gỗ QuickStyle QB101: 808x130x12mm Chỉ số chất lượng của sàn gỗ: - Bề mặt bóng kính - Cốt gỗ chống ẩm tốt, chịu tải lớn. - Bề mặt chống xước, chống bám bẩn, chống cháy, chống ăn mòn của hóa chất sử dụng trong gia đình  - Vân gỗ sắc nét hơn các dòng sản phẩm tương đương.

  Liên hệ

 • Sàn gỗ QuickStyle QB602 808x130x12mm

  Sàn gỗ QuickStyle QB602 808x130x12mm

  Qui cách sàn gỗ QuickStyle : 808x130x12mm Chỉ số chất lượng của sàn gỗ: - Bề mặt bóng kính - Cốt gỗ chống ẩm tốt, chịu tải lớn. - Bề mặt chống xước, chống bám bẩn, chống cháy, chống ăn mòn của hóa chất sử dụng trong gia đình  - Vân gỗ sắc nét hơn các dòng sản phẩm tương đương.

  Liên hệ

 • Sàn gỗ QuickStyle QB601 808x130x12mm

  Sàn gỗ QuickStyle QB601 808x130x12mm

  Qui cách sàn gỗ QuickStyle : 808x130x12mm Chỉ số chất lượng của sàn gỗ: - Bề mặt bóng kính - Cốt gỗ chống ẩm tốt, chịu tải lớn. - Bề mặt chống xước, chống bám bẩn, chống cháy, chống ăn mòn của hóa chất sử dụng trong gia đình  - Vân gỗ sắc nét hơn các dòng sản phẩm tương đương.

  Liên hệ

 • Sàn gỗ QuickStyle QB701 808x130x12mm

  Sàn gỗ QuickStyle QB701 808x130x12mm

  Qui cách sàn gỗ QuickStyle : 808x130x12mm Chỉ số chất lượng của sàn gỗ: - Bề mặt bóng kính - Cốt gỗ chống ẩm tốt, chịu tải lớn. - Bề mặt chống xước, chống bám bẩn, chống cháy, chống ăn mòn của hóa chất sử dụng trong gia đình  - Vân gỗ sắc nét hơn các dòng sản phẩm tương đương.

  Liên hệ

 • Sàn gỗ QuickStyle QS802 808x130x12mm

  Sàn gỗ QuickStyle QS802 808x130x12mm

  Qui cách sàn gỗ QuickStyle : 808x130x12mm Chỉ số chất lượng của sàn gỗ: - Bề mặt bóng kính - Cốt gỗ chống ẩm tốt, chịu tải lớn. - Bề mặt chống xước, chống bám bẩn, chống cháy, chống ăn mòn của hóa chất sử dụng trong gia đình  - Vân gỗ sắc nét hơn các dòng sản phẩm tương đương.

  Liên hệ

 • Sàn gỗ QuickStyle QB103 808x130x12mm

  Sàn gỗ QuickStyle QB103 808x130x12mm

  Qui cách sàn gỗ QuickStyle : 808x130x12mm Chỉ số chất lượng của sàn gỗ: - Bề mặt bóng kính - Cốt gỗ chống ẩm tốt, chịu tải lớn. - Bề mặt chống xước, chống bám bẩn, chống cháy, chống ăn mòn của hóa chất sử dụng trong gia đình  - Vân gỗ sắc nét hơn các dòng sản phẩm tương đương.

  Liên hệ

 • Sàn gỗ QuickStyle QNB116 808x130x12mm

  Sàn gỗ QuickStyle QNB116 808x130x12mm

  Qui cách sàn gỗ QuickStyle : 808x130x12mm Chỉ số chất lượng của sàn gỗ: - Bề mặt bóng kính - Cốt gỗ chống ẩm tốt, chịu tải lớn. - Bề mặt chống xước, chống bám bẩn, chống cháy, chống ăn mòn của hóa chất sử dụng trong gia đình  - Vân gỗ sắc nét hơn các dòng sản phẩm tương đương.

  Liên hệ

 • Sàn gỗ QuickStyle QNB416 808x130x12mm

  Sàn gỗ QuickStyle QNB416 808x130x12mm

  Qui cách sàn gỗ QuickStyle : 808x130x12mm Chỉ số chất lượng của sàn gỗ: - Bề mặt bóng kính - Cốt gỗ chống ẩm tốt, chịu tải lớn. - Bề mặt chống xước, chống bám bẩn, chống cháy, chống ăn mòn của hóa chất sử dụng trong gia đình  - Vân gỗ sắc nét hơn các dòng sản phẩm tương đương.

  Liên hệ

 • Sàn gỗ QuickStyle QNB606 808x130x12mm

  Sàn gỗ QuickStyle QNB606 808x130x12mm

  Qui cách sàn gỗ QuickStyle : 808x130x12mm Chỉ số chất lượng của sàn gỗ: - Bề mặt bóng kính - Cốt gỗ chống ẩm tốt, chịu tải lớn. - Bề mặt chống xước, chống bám bẩn, chống cháy, chống ăn mòn của hóa chất sử dụng trong gia đình  - Vân gỗ sắc nét hơn các dòng sản phẩm tương đương.

  Liên hệ