So sánh sản phẩm
Công ty Cổ phần Hệ Thống Sàn Tường Việt Nam

Danh mục sản phẩm

Karova

 • Karova K8302

  Karova K8302

  Thuộc loại sàn gỗ công nghiệp cao cấp có độ bền cao và hoàn toàn phù hợp với khí hậu Việt Nam. Xuất xứ: Kích thước: 8 mm

  Liên hệ

 • Karova K8305

  Karova K8305

  Thuộc loại sàn gỗ công nghiệp cao cấp có độ bền cao và hoàn toàn phù hợp với khí hậu Việt Nam. Xuất xứ: Kích thước: 8 mm

  Liên hệ

 • Karova K8304

  Karova K8304

  Thuộc loại sàn gỗ công nghiệp cao cấp có độ bền cao và hoàn toàn phù hợp với khí hậu Việt Nam. Xuất xứ: Kích thước: 8 mm

  Liên hệ

 • Karova K12501

  Karova K12501

  Thuộc loại sàn gỗ công nghiệp cao cấp có độ bền cao và hoàn toàn phù hợp với khí hậu Việt Nam. Xuất xứ: Kích thước: 12 mm

  Liên hệ

 • Karova K12504

  Karova K12504

  Thuộc loại sàn gỗ công nghiệp cao cấp có độ bền cao và hoàn toàn phù hợp với khí hậu Việt Nam. Xuất xứ: Kích thước: 12 mm

  Liên hệ

 • Karova K12502

  Karova K12502

  Thuộc loại sàn gỗ công nghiệp cao cấp có độ bền cao và hoàn toàn phù hợp với khí hậu Việt Nam. Xuất xứ: Kích thước: 12 mm

  Liên hệ

 • Karova K12503

  Karova K12503

  Thuộc loại sàn gỗ công nghiệp cao cấp có độ bền cao và hoàn toàn phù hợp với khí hậu Việt Nam. Xuất xứ: Kích thước: 12 mm

  Liên hệ

 • Karova K12508

  Karova K12508

  Thuộc loại sàn gỗ công nghiệp cao cấp có độ bền cao và hoàn toàn phù hợp với khí hậu Việt Nam. Xuất xứ: Kích thước: 12 mm

  Liên hệ

 • Karova K12505

  Karova K12505

  Thuộc loại sàn gỗ công nghiệp cao cấp có độ bền cao và hoàn toàn phù hợp với khí hậu Việt Nam. Xuất xứ: Kích thước: 12 mm

  Liên hệ

 • Karova K12506

  Karova K12506

  Thuộc loại sàn gỗ công nghiệp cao cấp có độ bền cao và hoàn toàn phù hợp với khí hậu Việt Nam. Xuất xứ: Kích thước: 12 mm

  Liên hệ