So sánh sản phẩm
Công ty Cổ phần Hệ Thống Sàn Tường Việt Nam

Danh mục sản phẩm

Asianfloor

 • Sàn gỗ ASIAN-A8888

  Sàn gỗ ASIAN-A8888

  ​THÔNG SỐ KỸ THUẬT: + Tiêu chuẩn: Cấp độ AC4, E1, Class 33, Rãnh U + Bề mặt: Sần trống trơn (Real Wood Texture Surface). Ôxít nhôm(Melamine) chống cháy, chống trầy xước. Hèm khoá   + Kích thước: 808mm x 104mm x 12,3mm/1hộp 20 thanh = 1,68064m2

  Liên hệ

 • Sàn gỗ ASIAN-A6666

  Sàn gỗ ASIAN-A6666

  ​THÔNG SỐ KỸ THUẬT: + Tiêu chuẩn: Cấp độ AC4, E1, Class 33, Rãnh U + Bề mặt: Sần trống trơn (Real Wood Texture Surface). Ôxít nhôm(Melamine) chống cháy, chống trầy xước. Hèm khoá   + Kích thước: 808mm x 104mm x 12,3mm/1hộp 20 thanh = 1,68064m2

  Liên hệ

 • Sàn gỗ ASIAN-A7777

  Sàn gỗ ASIAN-A7777

  ​THÔNG SỐ KỸ THUẬT: + Tiêu chuẩn: Cấp độ AC4, E1, Class 33, Rãnh U + Bề mặt: Sần trống trơn (Real Wood Texture Surface). Ôxít nhôm(Melamine) chống cháy, chống trầy xước. Hèm khoá   + Kích thước: 808mm x 104mm x 12,3mm/1hộp 20 thanh = 1,68064m2

  Liên hệ

 • Sàn gỗ ASIAN-A9969

  Sàn gỗ ASIAN-A9969

  ​THÔNG SỐ KỸ THUẬT: + Tiêu chuẩn: Cấp độ AC4, E1, Class 33, Rãnh U + Bề mặt: Sần trống trơn (Real Wood Texture Surface). Ôxít nhôm(Melamine) chống cháy, chống trầy xước. Hèm khoá   + Kích thước: 808mm x 104mm x 12,3mm/1hộp 20 thanh = 1,68064m2

  Liên hệ

 • Sàn gỗ ASIAN-A0000

  Sàn gỗ ASIAN-A0000

  ​THÔNG SỐ KỸ THUẬT: + Tiêu chuẩn: Cấp độ AC4, E1, Class 33, Rãnh U + Bề mặt: Sần trống trơn (Real Wood Texture Surface). Ôxít nhôm(Melamine) chống cháy, chống trầy xước. Hèm khoá   + Kích thước: 808mm x 104mm x 12,3mm/1hộp 20 thanh = 1,68064m2

  Liên hệ

 • Sàn gỗ ASIAN-A2222

  Sàn gỗ ASIAN-A2222

  ​THÔNG SỐ KỸ THUẬT: + Tiêu chuẩn: Cấp độ AC4, E1, Class 33, Rãnh U + Bề mặt: Sần trống trơn (Real Wood Texture Surface). Ôxít nhôm(Melamine) chống cháy, chống trầy xước. Hèm khoá   + Kích thước: 808mm x 104mm x 12,3mm/1hộp 20 thanh = 1,68064m2

  Liên hệ

 • Sàn gỗ ASIAN-A3333

  Sàn gỗ ASIAN-A3333

  ​THÔNG SỐ KỸ THUẬT: + Tiêu chuẩn: Cấp độ AC4, E1, Class 33, Rãnh U + Bề mặt: Sần trống trơn (Real Wood Texture Surface). Ôxít nhôm(Melamine) chống cháy, chống trầy xước. Hèm khoá   + Kích thước: 808mm x 104mm x 12,3mm/1hộp 20 thanh = 1,68064m2

  Liên hệ

 • ASIAN Floor - A5555

  ASIAN Floor - A5555

  ​THÔNG SỐ KỸ THUẬT: + Tiêu chuẩn: Cấp độ AC4, E1, Class 33, Rãnh U + Bề mặt: Sần trống trơn (Real Wood Texture Surface). Ôxít nhôm(Melamine) chống cháy, chống trầy xước. Hèm khoá   + Kích thước: 808mm x 104mm x 12,3mm/1hộp 20 thanh = 1,68064m2

  Liên hệ